9 maj 2011

Ålder är bara en siffra, eller två - tre med lite turÅlder är bara siffror. Mellan dessa ivrigt diskuterande gossar är det 73 år...

Trean och Oa på Tullgarn.

Här är det Mummas tur och mellan oss är det bara 63 år...
Och både ålder och ord är helt överflödiga ibland!(Bilder kom från kloka dottern efter det oväntade besöket igår.)

Inga kommentarer: